7.7 C
New York
Friday, December 1, 2023

Buy now

Prokuroria e Hagës kundër Emmersonit: Kërkon që raporti i Abrahams të mbetet si provë në procedurë

Ditë më parë avokati Emmerson kërkoi që raporti i organizatës “Human Rights Watch” të përjashtohet nga provat që janë pranuar në fillim të dëshmisë së Abrahams. Kjo pasi ai e ka pranuar që ka ndërtuar informacione të cilat nuk i ka pare vetë, dhe detaje që janë marrë nga mediat dhe qeveria e Serbisë.

Megjithatë, beteja për këtë temë po vazhdon. Tash, Prokuroria e Hagës ka vlerësuar se raporti është i ndërtuar sipas rregullave.

“Më tej, marrja në pyetje e tërthortë e W04408 nuk ndikon në arsyet për Vendimin e Pranimit, ose nuk përbën një fakt apo argument të ri relevant për të përcaktuar nëse pragu për rishqyrtim është përmbushur. Në fakt, siç pranohet nga Mbrojtja, Trupi Gjykues kishte shqyrtuar tashmë shpjegimet e dëshmitarit se P380 ‘mbështetet më shumë dhe kryesisht në burime dytësore’. W04408 shpjegoi se ishte e vështirë për një sërë arsyesh, ku kryesore ishte ‘siguria’, të hetoheshin burimet e drejtpërdrejta, përkatësisht, dëshmitarët dhe viktimat në lidhje me shkeljet e supozuara nga UÇK-ja. Më tej, në kundërshtim me argumentet e mbrojtjes, dëshmitë e W04408 mbi metodologjinë e miratuar në lidhje me P380 nuk ndryshuan në marrjen në pyetje të tërthortë, ishin të qarta dhe të qëndrueshme gjatë gjithë dëshmisë së tij, duke përfshirë para Vendimi i pranimit”, thuhet në parashtrimin e Prokurorisë së Hagës, raporton Nacionale.

“Paneli ka theksuar se do të bëjë konstatimet e veta mbi pranueshmërinë dhe peshën përfundimtare të provave,29 dhe vendimet e lidhura me gjykatat tjera kanë vlerë të kufizuar. Vendimet e pranueshmërisë janë diskrecionale dhe duhet të merren rast pas Baza e çështjes. Prandaj, një vendim procedural (pranueshmërie) në një çështje tjetër përpara një gjykate tjetër, nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur testin për rishqyrtim”, thuhet më tutje.

“Mbrojtja mund të argumentojë, ndër të tjera, në përmbledhjen e saj përfundimtare të gjykimit dhe argumentet përfundimtare në lidhje me vlerën përfundimtare provuese të P380, e cila është një çështje që Trupi Gjykues do ta vlerësojë kur të caktojë peshën në dritën e të gjithë procesverbalit të provave. Parashtresa të tilla për peshën përfundimtare janë të ndara dhe të dallueshme nga vendimi i Trupit Gjykues për pranimin e provave”, pretendon Prokuroria.

Çfarë kërkoi avokati Ben Emmerson?

Raporti i hulumtuesit të Human Rights Watsh, Fred Abrahams, për vrasjet e pretenduara të civilëve nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, ishte pranuar si provë në gjykimin e krerëve të UÇK-së në Hagë. Megjithatë, pas dëshmisë së Abrahams fizikisht në sallën e gjyqit, mbrojtja e krerëve të UÇK-së po kërkon që kjo prove të përjashtohet nga procesi.

Sipas avokatit të Kadri Veselit, Ben Emmerson, për hartimin e këtij raporti që është si prove në gjykim, dëshmitari Abrahams e ka pranuar edhe vetë që ka përdorur raporte nga mediat serbe dhe komunikata nga Qeveria e Serbisë.

Në parashtrimin që e ka bërë Emmerson me përkrahjen edhe të avokatëve të tjerë të krerëve të UÇK-së, thuhet se i gjithë raporti është hartuar me burime dytësore e tretësore. Në këtë kërkesë të avokatit britanik të cilën e ka pare Nacionale, theksohet se nëse ky raport mbetet si provë, cenohet e drejta e Kadri Veselit për gjykim të drejtë.

“Avokati i z. Veseli e kundërshtoi pranimin e tij në bazë të faktit se, sipas dëshmisë së vetë dëshmitarit, gjetjet e raportit bazoheshin në thashetheme të patestueshme që e bënin atë shumë të pabesueshëm dhe, për më tepër, raporti ishte krijuar për të paraqitur një argument për UÇK-në që ndodh të përkojë me rastin e Prokurorisë – duke e bërë atë shumë paragjykues.Kundërshtimit iu bashkuan avokati i z. Thaçi dhe avokati i z. Krasniqi”, thuhet në start të kësaj parashtrese.

“Në përgjigje të pyetjeve në lidhje me origjinën e informacionit të cituar në P380, dëshmitari pranoi në Prokurori se ai mbështetej “kryesisht në burime dytësore” sepse, sipas tij, ishte “e vështirë” të kryheshin hetime të dorës së parë për krimet e supozuara të UÇK-së”, thuhet më tutje, raporton Nacionale.

Sipas parashtrimit të Emmeron, vetë dëshmitari në përgjigjet e tij e konfirmon se raporti u mbështetë kryesisht në mediat e Beogradit.

“Veçanërisht, megjithatë, kur u përball me faktin se burimi i vetëm në të cilin FDH u mbështet për një pretendim që ishte ricikluar në P380 ishte “Media e Beogradit”, dëshmitari vërejti se ai nuk mund të fliste për FDH-në ose vendimet që ata morën në lidhje me burimet.39 Në të vërtetë, ky koncesion është pikërisht arsyeja pse Mbrojtja parashtron se kërkohej një vlerësim i pavarur i burimeve të tyre, pavarësisht se sa e itua ishte marrëdhënia profesionale midis dy organizatave ose individëve të përfshirë”, thuhet në kërkesën e Ben Emmerson.

Avokati i Kadri Veselit që e kishte marrë në pyetje për orë të tëra Abrahamsin, tregoi në detaje se shumica e këtij raporti ndërtohej pa intervista me dëshmitarët apo viktimat.

“Në total, P380 përmban 34 citate. Midis tyre, vetëm tre citate i referohen intervistave ose bisedave që ka kryer vetë personeli i HRW – asnjëri prej të cilëve nuk është viktimë apo dëshmitar i krimeve. Media – private dhe shtetërore – si dhe jo -Organizatat qeveritare përbëjnë shumicën dërrmuese, nëse jo të gjitha, të referencave të përfshira në P380. Veçanërisht, 11 referenca i janë bërë raportit të lartpërmendur të FDH Spotlight nga 5 gusht 1998, i cili, nga ana tjetër, citon burime të tjera dytësore, duke përfshirë vetë “FDH” dhe “Medien e Beogradit””, thuhet në këtë kërkesë të Emmerson.

Të ngjashme

111,400FansaPëlqeje
12,000NdjekësitNdjek

Të fundit